Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia
Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Nasza oferta / Koncepcja

Koncepcja

„Stwarzamy naszym dzieciom warunki do zaspokojenia

dziecięcych potrzeb i marzeń oraz samorealizacji.

Służymy pomocą w osiągnięciu pełni indywidualnego

rozwoju i doskonałości”

 

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia usytuowane jest w dzielnicy Piaski przy ulicy Krótkiej 1 w Czeladzi.

 Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy

Posiadamy duży ogród  wyposażony w piaskownice oraz urządzenia rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla dzieci.

Warunki lokalowe i wyposażenie placówki odpowiadają potrzebom rozwojowym i możliwościom psychofizycznym naszych podopiecznych. Sale zabaw są  estetyczne i kolorowe  ze zorganizowanymi kącikami tematycznymi do podejmowania różnych inicjatyw.

Kadra przedszkola systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, dostosowując zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców.

Mając na uwadze podnoszenie jakości pracy, nasze przedszkole uczestniczy w różnorodnych akcjach, projektach, konkursach i imprezach organizowanych na terenie gminy oraz poza nią.

 

Przedszkole jest bezpieczne.

Przedszkole uzyskuje wysokie efekty nauczania i wychowania.

Przedszkolne programy edukacyjne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi każdego dziecka.

Kompetencje nauczycieli umożliwiają pełną realizacje zadań statutowych przedszkola.

Przedszkole jest otwarte na kontakty ze środowiskiem lokalnym.

Zasoby materialne przedszkola zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych

Kultura oraz klimat przedszkola sprzyjają wysokiej jakości kształcenia i wychowania.

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA POTRAFI

- wykorzystywać zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju ,

- myśleć twórczo, być kreatywnym ,

- szanować dobro wspólne oraz środowisko,

- współdziałać w grupie,

- szanować każdego człowieka ,

-komunikować się z otoczeniem,

- jasno wyrażać swoje poglądy, być asertywnym.

 

Redakcja strony: Koncepcja Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:PP5
  • Pierwsza publikacja:Kocyjan Iwona2016-02-26 21:41:42
  • Aktualizacja publikacji:Kocyjan Iwona2019-09-08 21:29:24
  • Wytworzenie publikacji:Kocyjan Iwona2019-09-08 21:29:17
  • Zatwierdzenie informacji:Kocyjan Iwona2019-09-08 21:29:17
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Krótka 1,
41-253 Czeladź
tel. 32 2653835
e-mail p5czeladz[at]o2.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl