Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia
Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Kącik dla Rodziców / Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

       RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

06:00-08:45      Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca   z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty  z rodzicami.

08:45-09:00      Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie-wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

09:00-09:20      Śniadanie.

09:20-09:45      Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia  i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,( zajęcia z języka angielskiego)

09:45-10:00      Gry i zabawy ruchowe.

10:00-10:45      Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawa programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego , ( zajęcia z języka angielskiego)

10:45-11:45      Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:45-12:00      Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.

12:00-12:20      Obiad-

12:20-12:50      Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:50-13:50      Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:50-14:00      Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku. Podwieczorek.

14:00-17:00      Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. Zajęcia z religii.   

 

Redakcja strony: Ramowy rozkład dnia Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:PP5
  • Pierwsza publikacja:Kocyjan Iwona2016-03-15 21:53:43
  • Aktualizacja publikacji:Kocyjan Iwona2017-10-10 23:14:53
  • Wytworzenie publikacji:Kocyjan Iwona2017-10-10 23:14:50
  • Zatwierdzenie informacji:Kocyjan Iwona2017-10-10 23:14:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Krótka 1,
41-253 Czeladź
tel. 32 2653835
e-mail p5czeladz[at]o2.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl