Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia
Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Kadra przedszkolna

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. JEŻYKA TUPTUSIA

 

mgr Justyna Puławska  -  nauczyciel dyplomowany

 

Skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje w poniedziałki w godzinach 15.00-16.00

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA:

 

mgr Małgorzata Nowak – wicedyrektor  - nauczyciel dyplomowany  

 

mgr Renata Biżek - nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Dobrowolska – nauczyciel mianowany

lic. Krystyna Juszczyk - nauczyciel

mgr Iwona Kocyjan – nauczyciel mianowany

mgr Anna Łukasik – nauczyciel mianowany

mgr Bożena Nęcek – nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Okręglicka - nauczyciel mianowany

mgr Natalia Świnoga - nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Małota  - nauczyciel religii

mgr Anika Handzel - nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Musiał - logopeda

mgr Anna Ślęzak - rehabilitant-fizjoterapeuta

mgr Joanna Ślęzak - terapeuta

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: 

 

Aneta Klonek - intendent  

Milena Żak – kucharka

Dorota Jąderko - pomoc kuchenna

Aneta Wróblewska - pomoc kuchenna

Sabina Falkowska - woźna oddziałowa

Beata Kotala - woźna oddziałowa

Ewa Kotyza - woźna oddziałowa

Regina Prokop– woźna oddziałowa 

Jadwiga Sprycha - woźna oddziałowa

Beata Zarębska - woźna oddziałowa

Ryszard Bijak - konserwator 

 

 

Kompetencje dyrektora przedszkola:

 

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola. 

2. Dyrektor w szczególności: 
- kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, 
- przyjmuje dzieci do przedszkola, 
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
- współdziała z rodzicami i radą rodziców, 
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności:
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
- ocenia pracę nauczycieli,

4.Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 

 

Redakcja strony: Kadra przedszkolna Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:PP5
  • Pierwsza publikacja:Kocyjan Iwona2020-04-01 13:14:16
  • Aktualizacja publikacji:Kocyjan Iwona2020-04-01 13:14:20
  • Wytworzenie publikacji:Kocyjan Iwona2020-04-01 13:14:16
  • Zatwierdzenie informacji:Kocyjan Iwona2020-04-01 13:14:16
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Krótka 1,
41-253 Czeladź
tel. 32 2653835
e-mail p5czeladz[at]o2.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl