Nasza oferta

Naszą misją jest stwarzanie dzieciom warunków do zaspokojenia dziecięcych potrzeb i marzeń oraz samorealizacji. Służymy pomocą w osiągnięciu pełni indywidualnego rozwoju i doskonałości.

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia realizujemy następujące programy nauczania:

  • Programu Wychowania Przedszkolnego wydawnictwa Nowa Era „Samodzielne wszechstronne szczęśliwe- program wychowania przedszkolnego autor: Monika Chłudzińska
  • Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Publicznego nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa Sztuką"
  • Projekt edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia usytuowane jest w dzielnicy Piaski przy ulicy Krótkiej 1 w Czeladzi.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy

Posiadamy duży ogród wyposażony w piaskownice oraz urządzenia rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla dzieci.

Warunki lokalowe i wyposażenie placówki odpowiadają potrzebom rozwojowym i możliwościom psychofizycznym naszych podopiecznych. Sale zabaw są estetyczne i kolorowe ze zorganizowanymi kącikami tematycznymi do podejmowania różnych inicjatyw.

Obecnie nasze przedszkole jest placówką sześciooddziałową.

  • 3-latki - PSZCZÓŁKI
  • 4- latki - BIEDRONKI
  • 4-5 latki - MOTYLKI
  • 5-latki - ŻABKI
  • 6a-latki - MISIE
  • 6b -latki - WIEWIÓRKI

Kadra przedszkola systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, dostosowując zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców.

Mając na uwadze podnoszenie jakości pracy, nasze przedszkole uczestniczy w różnorodnych akcjach, projektach, konkursach i imprezach organizowanych na terenie gminy oraz poza nią.-

do góry
Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na naszego Facebook'a (klik)