Nasza oferta

Naszą misją jest stwarzanie dzieciom warunków do zaspokojenia dziecięcych potrzeb i marzeń oraz samorealizacji. Służymy pomocą w osiągnięciu pełni indywidualnego rozwoju i doskonałości.

W roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia realizujemy następujące programy nauczania:

 • Programem Wychowania Przedszkolnego- Jolanta Wasilewska, wydawnictwo WSiP
 • Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Publicznego nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa Sztuką"
 • Programy autorskie:
  • „Dziecko badaczem i odkrywcą” - Edukacja przyrodnicza
  • "Wierszowane malowanie"- Program czytelniczo- plastyczny
  • "Niezwykły świat przyrody"- Program Edukacji Przyrodniczej

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia usytuowane jest w dzielnicy Piaski przy ulicy Krótkiej 1 w Czeladzi.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy

Posiadamy duży ogród wyposażony w piaskownice oraz urządzenia rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla dzieci.

Warunki lokalowe i wyposażenie placówki odpowiadają potrzebom rozwojowym i możliwościom psychofizycznym naszych podopiecznych. Sale zabaw są estetyczne i kolorowe ze zorganizowanymi kącikami tematycznymi do podejmowania różnych inicjatyw.

Obecnie nasze przedszkole jest placówką sześciooddziałową.

 • 3-latki - BIEDRONKI
 • 3-4- latki - ŻABKI
 • 4-5 latki - WIEWIÓRKI
 • 5-latki - MISIE
 • 5-6-latki - MOTYLKI
 • 6 -latki - PSZCZÓŁKI

Kadra przedszkola systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, dostosowując zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców.

Mając na uwadze podnoszenie jakości pracy, nasze przedszkole uczestniczy w różnorodnych akcjach, projektach, konkursach i imprezach organizowanych na terenie gminy oraz poza nią.-

do góry
Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na naszego Facebook'a (klik)