Ramowy rozkład dnia

 • 06:00-08:45 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
 • 08:45-09:00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie-wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
 • 09:00-09:20 Śniadanie.
 • 09:20-09:45 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,( zajęcia z języka angielskiego)
 • 09:45-10:00 Gry i zabawy ruchowe.
 • 10:00-10:45 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawa programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego , ( zajęcia z języka angielskiego)
 • 10:45-11:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
 • 11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.
 • 12:00-12:20 Obiad-
 • 12:20-12:50 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.
 • 12:50-13:50 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
 • 13:50-14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku. Podwieczorek.
 • 14:00-17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. Zajęcia z religii.
do góry
Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na naszego Facebook'a (klik)